Manusia dan penderitaan

[http://arfanart.wordpress.com/2012/06/13/manusia-dan-penderitaan/]

 • Penderitaan berasal dari kata dasar derita. Sementara itu kata derita merupakan serapan dari bahasa sansekerta, menyerap kata dhra yang memiliki arti menahan atau menanggun. Jadi dapat diartikan penderitaan merupakan menanggung sesuatu yang tidak meyenakan.
 • penderitaan yang secara lahiriah seperti sakit hati karena dihina, sedih karena kerabat meninggal, putus asa karena tidak lulus ujian. Sementara yang lahir-batinMisal akibat kehujanan badan menjadi kedinginan namun tidak ada tempat berteduh akibatnya mendongkol, risau atau menangis. Ada pula karena putus asa tidak lulus ujian menjadi tidak mau makan dan menimbulkan perut sakit.

[http://siscaellia.wordpress.com/2012/06/16/manusia-dan-penderitaan/]

 • Siksaan dapat diartikan sebagai siksaan badan atau jasmani, dan dapat juga berupa siksaan jiwa atau rohani.
  • Siksaan yang sifatnya psikis antara lain adalah kebimbangan , kesepian ,dan ketakutan .
  • 1.    Kebimbangan

Kebimbangan dialami oleh seseorang apabila ia pada suatu saat tidak dapat menetukan pilihan mana yang akan diambil.Akibat dari kebimbangan , seseorang berada dalam keadaan yang tidak menetu ,sehingga ia merasa tersiksa dalam hidupnya saat itu .

 • 2.   Kesepian

Kesepian dialami oleh seseorang merupakan rasa sepi dalam dirinya sendiri atau jiwanya walaupun ia dalam lingkungan ramai. Kesepian ini tidak boleh dicampur adukan dengan keadan sepi seperti yang dialami oleh petapa yang tinggal dilingkungan sepi.Kesepian juga merupaan bentuk siksaan yang dapat dialami oleh seseorang.

 • 3.  Ketakutan

Ketakutan merupakan bentuk lain yang menyebabkan seseorang mengalami siksaan batin.Bila rasa takut itu di besar-besarkan yang tidak pada tempatnya ,maka disebut sebagai PHOBIA.Pada uumna orang memiliki satu atau dua phobia ringan seperti takut pada tikus , cicak , kecoa ,dll.Tetapi pada sebagian orang ketakutan itu sedemikian hebatnya sehingga sangat mengganggu .

 • Sebab seseorang merasa ketakutan :

#Claustrophobia dan Agoraphobia

Claustrophobia adalah rasa takut terhadap ruangan tertutup.Sedangkan Agoraphobia adalah Ketakutan yang disebabkan seseorang berada di ruangan terbuka.

#Gamang

Gamang merupakan ketakutan bila seseorang berada di tempat yang tinggi . Hal itu disebabkan ,karna ia takut akibat berada di tempat tinggi.

#Kegelapan

Merupakan suatu ketakutan seseorang bila ia berada di tempat gelap.Sebab dalam pikirannya dalam tempat gelap akan muncul sesuatu yang ditakuti seperti setan ,pencuri ,dll.Orang yag demikian selalu menghendaki agar ruangan tempat tidur  dalam keadaan terang .

#Kesakitan

Merupakan ketakutan yang disebakan oleh rasa sakit yang dialami.seseorang yang takut diinjeksi sudah berteriak-teriak sebelum jarum injeksi ditusukkan kedalam tubuhnya .Hal itu disebabkan karna dalam pikirannya semuanya akan menimbulkan kesakitan .

#Kegagalan

Merupakan ketakutan dari seseorang yang disebabkan karena merasa bahwa apa yang akan dijalankan mengalami kegagalan .

 • Kelalutan mental adalah gangguan kejiwaan akibat kemampuan seseorang tidak dapat menghadapi masalahya.
  • Gejala-gejala permulaan bagi seseorang yang mengalami kekalutan mental adalah :

1. Nampak pada jasmani yang sering pusing, sesak napas, demam, nyeri   pada lambung

2. Nampak pada kejiwaanya rasa cemas, kekalutan, apatis, cemburu, mudah marah

 • Tahap-tahap gangguan kejiwaan adalah :

1.  Gangguan kejiwaan terlihat dalam kehidupan sehari-harinya baik jasmani maupun rohani

2.  Usaha mempertahankan diri dengan cara negative

3.  Kekalutan merupaka titik patah dan yang bersangkutan mengalami gangguan

 • Sebab-sebab timbulnya kekalutan, dapat disebutkan antara lain sebagai berikut :

1.  Kepribadian yang lemah

2.  Terjadinya konflik social budaya

 • Proses-proses kelautan mental yang dialami seseorang mendorongnya kea rah :

1.      Positif, trauma yang dialami dapat dilewati dengan baik untuk tetap survive menjalani hidup.

2.      Negative, trauma yang dialami berlarut-larut sehingga dia mengalami frustasi, yaitu tekanan batin akibat tidak tercapainya apa yang diinginkan.

[http://jupikaimam.blogspot.com/2010/11/manusia-dan-penderitaaan.html]

 • Pengertian dan perjuangan

 

Setiapa manusia pasti mengalami penderitaan, baik berat atau pun ringan. Penderitaan adalah bagian kehidupan manusia yang bersifat kodarat. Manusia adalah mahkluk berbudaya, dengan budayanya itu berusaha mengatasi penderitaan yang mengancam atau mengalaminya.

Penderitaan dikatakn sebagai kodrat manusia, artinya sudah menjadi konsekwensi manusia hidup, bahwa manusia hidup ditakdirkan bukan hanya untuk bahagia, melainkan juga menderita.

 • Penderita, media masa dan seniman

 

Dalam dunia moderen kemungkinan terjadi penderitaan itu lebih besar. Hal ini telah dibuktikan oleh kemajuan teknologi.

Media masa alat yang paling tepat unutk mengkomunikasikan  peristiwa penderita manusia secara cepat ke pada masyarakat.

 • Penderitaan dan sebabnya

Apabila kita kelompok secara sederhana berdasarkan sebab timbulnya penderitaan , maka penderitaan manusia dapat diperincih sebagai berikut:

a.       penderitaan yang timbu karena perbuatan buruk manusia.

b.      Penderitaan yang timbul karena penyakit siksaan/azab tuhan.

 

 • Penderitaan dan sebabnya

Apabila kita kelompok secara sederhana berdasarkan sebab timbulnya penderitaan , maka penderitaan manusia dapat diperincih sebagai berikut:

a.       penderitaan yang timbu karena perbuatan buruk manusia.

b.      Penderitaan yang timbul karena penyakit siksaan/azab tuhan.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s